Utskrift

18.desember 2018 blir det aksjon mot Jernbanepakke IV. Håper dere alle kan bli med å mobilisere til dette der dere bor.

LO Drammen og omegn har besluttet å dele ut løpesedler kl. 06.00-08.00 i Drammen ved jernbanestasjon denne dagen.

Dersom du vil være med å bidra, ta gjerne kontakt med oss i LO Drammen og omegn. Andre LO-forbund aksjonerer på deres respektive tilholdssteder.

I Oslo blir det informasjonsmøte 15.00 i Møllergata 10. Og aksjon på
Oslo S fra 17.00 (se vedlegg).

Løpesedler kan dere få ved jernbanestasjonen.
 
Solidariske hilsener

Zafer Gözet
for styret i LO Drammen og omegn

Tlf. 906 89 514

Les mer om dette under:

 

---

Aksjonsdag 18.12-18

All we want for Christmas is

RÅDERETT OVER EGEN JERNBANE!

 

EUs jernbanepakke 4 kjører som et lyntog gjennom EU. Da slipper heller ikke EØS-landet Norge unna. Det skal stemmes over Jernbanepakke 4 i Stortinget før sommeren 2019. Hvis flertallet sier ja betyr det at de fratar norske folkevalgte kontrollen over norsk jernbane, både når det gjelder organisering og sikkerhet.

Et ja til Jernbanepakke 4 innebærer tvungen konkurranseutsetting av innenlands persontogtransport som drives med offentlig tilskudd. Det innebærer at nasjonal myndighet flyttes fra Statens Jernbanetilsyn til det overnasjonale jernbanebyrået ERA (European Union Agency for Railways)

Målet med Jernbanepakke 4 er å gjøre det enklere for det private næringsliv å tjene penger på offentlige midler brukt til jernbane. Samfunnsansvar byttes ut med et evig jag om profitt. Stordriftsfordeler og samarbeid erstattes med oppstykking og konkurranse.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund sier nei til Jernbanepakke 4 fordi:

Tirsdag den 18.12 arrangerer NLF og NJF et mini-informasjonsmøte om Kampen mot Jernbanepakke 4, med påfølgende løpeseddelaksjon.

Alle gode krefter er velkomne til info, kaffe og kaker i Møllergata 10, 0179 Oslo, 1etg kl 15.00. Kl 16.45 tar vi turen i samlet flokk bort til Oslo S hvor vi slår oss sammen med Ungdom mot EU og Sosialistisk Ungdoms jernbaneaksjon `Veto mot Jernbanepakke IV!` ,og deler ut løpesedler.

 

Kom! Bli med på Aksjonsdag

All we want for Christmas is

RÅDERETT OVER EGEN JERNBANE!