Åpent møte: Seriøst arbeidsliv

 

LO Drammen og omegn inviterer til temakveld onsdag 20.02.19 kl. 18.00, på

Folkets Hus 2 etg. Øvre Torggate 9, 3017 Drammen. 

 

Vi har vært så heldige å ha fått den engasjerte Boye Ullmann, som jobber som organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, til denne kvelden. Han vil snakke om sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og løsarbeidersamfunnet. Boye Ullmann er blant annet kjent for Coop-saken på Gardermoen i 2013.

 

Det blir enkel servering.

 

Velkommen!

Innkalling til ÅRSMØTE LO Drammen og omegn

på Folkets Hus i Drammen

Onsdag 20. mars 2019 kl. 18.00

 

 1. Åpning

   

 1. Konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av tellekorps
  • Valg av 2 i tillegg til sekretær til å skrive under protokoll

 

 1. Årsberetning

 

 1. Regnskap

 

 1. Innkommende forslag

 

 • Sammenslåing med LO i Nedre Eiker


INNKALLING TIL FELLESÅRSMØTE MED LO I NEDRE EIKER

på Folkets Hus i Drammen, onsdag 20. mars kl 18.30

 1. Åpning

 

 1. Konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av møtesekretær
  • Valg av tellekorps
  • Valg av 2 i tillegg til sekretær til å skrive under protokoll
 2. Innkommende forslag
  • Korrigering av foreningens navn jf. LOs vedtekter § 21
  • Fastsetting av kontingent
 3. Handlingsplan

 

 1. Budsjett

 

 1. Valg

 

 1. Avslutning

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtene må være styret i hende innen 27. februar 2019. Forslagene sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

18.desember 2018 blir det aksjon mot Jernbanepakke IV. Håper dere alle kan bli med å mobilisere til dette der dere bor.

LO Drammen og omegn har besluttet å dele ut løpesedler kl. 06.00-08.00 i Drammen ved jernbanestasjon denne dagen.

Dersom du vil være med å bidra, ta gjerne kontakt med oss i LO Drammen og omegn. Andre LO-forbund aksjonerer på deres respektive tilholdssteder.

I Oslo blir det informasjonsmøte 15.00 i Møllergata 10. Og aksjon på
Oslo S fra 17.00 (se vedlegg).

Løpesedler kan dere få ved jernbanestasjonen.
 
Solidariske hilsener

Zafer Gözet
for styret i LO Drammen og omegn

Tlf. 906 89 514

Les mer om dette under:

 

---

Aksjonsdag 18.12-18

All we want for Christmas is

RÅDERETT OVER EGEN JERNBANE!

 

EUs jernbanepakke 4 kjører som et lyntog gjennom EU. Da slipper heller ikke EØS-landet Norge unna. Det skal stemmes over Jernbanepakke 4 i Stortinget før sommeren 2019. Hvis flertallet sier ja betyr det at de fratar norske folkevalgte kontrollen over norsk jernbane, både når det gjelder organisering og sikkerhet.

Et ja til Jernbanepakke 4 innebærer tvungen konkurranseutsetting av innenlands persontogtransport som drives med offentlig tilskudd. Det innebærer at nasjonal myndighet flyttes fra Statens Jernbanetilsyn til det overnasjonale jernbanebyrået ERA (European Union Agency for Railways)

Målet med Jernbanepakke 4 er å gjøre det enklere for det private næringsliv å tjene penger på offentlige midler brukt til jernbane. Samfunnsansvar byttes ut med et evig jag om profitt. Stordriftsfordeler og samarbeid erstattes med oppstykking og konkurranse.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund sier nei til Jernbanepakke 4 fordi:

 • Norsk jernbane må styres fra Norge, ikke fra Brussel – folk i Norge og norske folkevalgte skal ha råderett over egen jernbane
 • Vi ønsker ikke å overlate sikkerheten og kvaliteten for våre tog og vår jernbane til byråkratiet i EU
 • Vi ønsker at kommende generasjoner skal ha muligheten til å skape en god jernbane i Norge – uten tvangstrøyer fra EU

Tirsdag den 18.12 arrangerer NLF og NJF et mini-informasjonsmøte om Kampen mot Jernbanepakke 4, med påfølgende løpeseddelaksjon.

Alle gode krefter er velkomne til info, kaffe og kaker i Møllergata 10, 0179 Oslo, 1etg kl 15.00. Kl 16.45 tar vi turen i samlet flokk bort til Oslo S hvor vi slår oss sammen med Ungdom mot EU og Sosialistisk Ungdoms jernbaneaksjon `Veto mot Jernbanepakke IV!` ,og deler ut løpesedler.

 

Kom! Bli med på Aksjonsdag

All we want for Christmas is

RÅDERETT OVER EGEN JERNBANE!

LO og NHO utsetter AFP-forhandlinger ett år skriver  frifagbevegelse.no

LO, NHO og regjeringen trenger mer tid på å utrede ny avtalefestet pensjon. Dermed blir ikke AFP forhandlingstema før i 2020.

SVEIN-YNGVE MADSSEN

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Meklingen i hovedoppgjøret mellom LO og NHO endte i en protokoll hvor partene ble enige om å gjennomføre en felles utredning basert på partenes enighet om målet for en fremtidig AFP.

I det arbeidet ba de regjeringen om bistand til å gjennomføre utredningen som skulle være ferdig i desember 2018, slik at det var mulig å få resultatet inn som en del av mellomoppgjøret 2019. For LO er det viktig at resultatet kan sendes til uravstemning blant medlemmene.

Utsatt ett år

Nå mener partene at det er behov for å kunne bruke ytterligere ett år på dette arbeidet.

– Det er et omfattende arbeid, og vi ser nå at det tar mer tid enn det vi opprinnelig så for oss, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, til LOs nettsider.

– Vi tar sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2019, i god tid før oppgjøret i 2020, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

I tillegg opplyser LO om at oppstarten av ordningen med et nytt slitertillegg er forsinket. Tillegget erstatter sluttvederlagsordningen som stenges 1. januar 2019. Slitertillegget får tilbakevirkende kraft fra 1. januar, forsikrer Hessen Følsvik.

Brev fra Riksmekleren

I sitt brev til Riksmekleren datert 8. april 2018, svarer statsminister Erna Solberg at regjeringen er «innstilt på å bidra med nødvendig utredningskapasitet i arbeidet med å etablere grunnlaget for en fremtidig AFP-ordning i et kommende tariffoppgjør».

Regjeringens krav

Men statsministeren setter noen forutsetninger:

 • Den nye AFP-ordninger må ha et bærekraftig finansielt grunnlag over tid.
 • Den må understøtte målene med pensjonsreformen og gi insentiver til å være i arbeid.
 • Ordningen må fungere godt som en del av det samlede pensjonssystemet.

Avslutningsvis skriver statsminister Erna Solberg at «videre betinger bistand fra regjeringen at arbeidet skal legge til grunn at statens økonomiske bidrag begrenses til det som med realistiske forutsetninger følger av en videreføring av dagens ordning».

Dette blir utredet

I protokollen fra Riksmekleren konkretiseres det hva partene ønsker belyst i utredningen:

 • Ytelsens størrelse, grunnlag for beregning og beregningsmetode.
 • Partene er enige om at arbeidstaker må fylle visse vilkår for rett til AFP-ytelse. Det skal utredes krav knyttet til dette.
 • Partene skal utrede prinsipper for regulering av pensjon, herunder «definert ambisjon».
 • Hvordan overgangsordningene kan utformes.
 • Krav til fonderingsgrad på ulike tidspunkt og finansieringsansvar, herunder belyse betydningen av også forventede utbetalinger til de som fortsatt er i arbeid.
 • Utredningen bør vurdere hvilke situasjoner som krever spesiell håndtering og tiltak.
 • Risikoregulering.
 • System for registrering, informasjonsutvikling og grensesnitt mot Nav, samt behov for informasjon til den enkelte.

Planen var at disse problemstillingene skulle vært avklart i løpet av 2018 slik at ordningen kunne bli en del av mellomoppgjøret 2019. Nå mener partene at det er behov for å kunne bruke ytterligere ett år på dette arbeidet.